Müraciətiapelá: sahəsində hüquq dulóg (məhkəməsinin qərarında touch, diləmək və ya dua haqqında iddia) get, get, işi, fayl, fayl, şou, şou du·lóg olmayıb dulóg əl atmağa, müraciət dulóg təhsilə yanaşmalar tədrisi dulungan müraciət dulungan müraciət dulungan qarşısında dayanmalı əlaqə kimə yardım üçün müraciət, o qaldırılıb, ali məhkəmə.

Bu layihənin (layihənin) qanunu təqdim edən və ya təqdim Milli məclis ratifikasiya üçün.

Bu qondarma hesab edir

İlk addım ratifikasiya qanun layihəsinin adlı birinci. tələffüz: sub·pi·latın deməkdir»qorxu altında cəza.»Mənası ingilis məhkəməsi: yazılı komanda üçün qarşısında dayanmalı şəxs məhkəmədə verməyə və ya ifadə hukuma